Grupa dzieci 3,4-letnich

Nauczyciele:
mgr Daria Kowalczyk- wychowawca grupy
mgr Katarzyna Wojciechowska

Pomoc nauczyciela: p. Grażyna Rogalińska