Ramowy rytm dnia

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci
Wspieranie samodzielnej, dziecięcej eksploracji świata, tworzenie sytuacji wspierających rozwijanie w dzieciach poczucia własnej wartości, indywidualności oraz potrzeb nawiązywania relacji osobowych i uczestnictwa w życiu grupy. Rozwijanie zainteresowań dzieci w trakcie niekierowanej aktywności. Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku wokół siebie. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i /lub z trudnościami.

8.30 – 9.00 Poranne koło/ gimnastyka poranna
Powitanie w kręgu, wspólny śpiew, zabawy rozwijające mowę, ćwiczenia zapobiegające wadom postawy. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

9.00 – 9.30 Śniadanie
Spożywanie posiłku, dbałość o kulturalne zachowanie się przy stole, kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych.

9.30 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających całościowemu rozwojowi dziecka.

10.00 – 11.00 Zabawy swobodne/ zabawa na dworze/ wyjście na spacer
Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczne i samodzielne poznawanie otaczającego dziecko świata ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jego zdrowie i sprawność ruchową- zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, dowolne zabawy w salach.
Rozwijanie czynności samoobsługowych. Praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i /lub z trudnościami.

11.00 – 11.30 II śniadanie
Spożywanie posiłku, dbałość o kulturalne zachowanie przy stole, kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych.

11.30 – 13.30 Zajęcia kierowane
Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających całościowemu rozwojowi dziecka.
Zabawy inspirowane przez nauczyciela. Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań i/lub w ogrodzie przedszkolnym. Język angielski, rytmika, gimnastyka.

13.30 – 14.00 Obiad
Spożywanie posiłku, dbałość o kulturalne zachowanie przy stole, kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych.

14.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci
Niekierowana aktywność dzieci w kącikach zainteresowań i/lub zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

Mobidziennik

Szanowni Państwo, formą komunikacji z przedszkolem jest dziennik elektroniczny.
Każdy z Państwa otrzyma dane do logowania (informacje na zebraniach).
Link do dziennika: https://maliodkrywcydabrowka.mobidziennik.pl