Grupa dzieci 2,5,3- letnich

Nauczyciele:
mgr Karolina Faryniuk – wychowawca grupy
mgr Katarzyna Wojciechowska

Pomoc nauczyciela: p. Agata Teuschner