Przewodniczący: Karolina Hirsz (Kangurki)

Zastępca: Sylwia Kaiser (Króliczki)

Skarbnik: Karolina Krawczyk (Jeżyki)

Opłaty na Radę Rodziców

ROK SZKOLNY 2021/2022

Kwota – 170zł za rok szkolny.

Kwota płatna w II ratach:

  • za I semestr 85zł (wrzesień – styczeń)
  • za II semestr 85zł (luty – czerwiec)

W tytule przelewu proszę wpisać Rada Rodziców P. M. O. , imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

NUMER KONTA

45 1240 1415 1111 0011 0919 6560