Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w zakładce O nas i zawarte są w Zarządzeniu nr 1/31/08/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy z dnia 31.08.2021 r. w sprawie zasad korzystania z wyżywienia w przedszkolu oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Przedszkole Publiczne Mali Odkrywcy czynne jest w godzinach 6.30-17.00

Przedszkole oferuje bezpłatne korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 7.00-12.00

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad wymiar godzin bezpłatnych wynosi 1 zł.

Obowiązująca dzienna stawka żywieniowa wynosi 15 zł.

Konto Przedszkola, na które należy dokonywać odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu:
06 1020 4027 0000 1502 1345 0001