Nasze Przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” . Zachęcamy rodziców do czynnego włączenia się w akcję – zapraszamy na wspólne bajkoczytanie do Przedszkola.

„(…) Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny
i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia (…)”

Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska Wychowanie przez czytanie

Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem.