Plan dnia

do 8.30 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
9.00 Śniadanie
9.30 Zajęcia dydaktyczne
10.00 Zabawy swobodne/ wyjście na dwór/ spacer
ok 11.00 II śniadanie
po II śniadaniu zajęcia dodatkowe bezpłatne
12.00 Zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe
ok 13.30 Obiad
14.00 Czytanie książek, zajęcia relaksacyjne
14.30 Zabawy swobodne
17.00 Zamknięcie przedszkola