Czasowe zawieszenie działalności przedszkola

Szanowni Państwo,

informujemy, że mając na względzie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa oraz bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników placówek oświatowych, Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym podjął  decyzję o nieotwieraniu przedszkola w terminie do 24 maja 2020 roku.

Warto pamiętać, że do 24 maja 2020 roku rodzicom pozostających w domach i opiekujących się dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.